Семена

Фирмата, произвежда и предлага на земеделските стопани селскостопанска продукция, основно семена за посев – пшеница, ечемик, тритикале, овес, фий, люцерна, хибридна царевица, хибриден слънчоглед, маслодаен слънчоглед, рапица. Фирмата разполага със собствени бази за съхранение, почистване, калибриране и третиране на семената, както и завод за сушене и калибриране на хибридна царевица и декускутурна станция за обработка на люцерна. Има изградена магазинна мрежа и агроаптека в областта.