Blog

Ден на пшеницата 2013 г.

Picture 033

На 07.06.2013 г., 9:30 ч. в стопанството на „Сортови семена” ЕАД – Разград, Семепроизводна база – Кубрат, се проведе традиционния „Ден на пшеницата”. Бяха поканени земеделски производители, кооперации, клиенти и партньори от страната. Гостите успяха да видят в опитното поле сортове пшеница, ечемик и тритикале, включени в производствената листа за 2013 г.

Бяха представени сортове на ДЗИ Ген.Тошево, от Проф. Николай Ценов и сортове на ИРГР К.Малков – Садово от Иван Алексиев. KWS Семена България ЕООД представиха сорт пшеница „Екзотик”. Фирма „ДюПон” представиха продукти за растителна защита, използвани за площите. Сортове пшеница и ечемик представи фирма „Лимагрейн” България.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply