УСЛУГИ

Заготовка на семена
 Обеззаразяване на семена
 Декускутиране на семена люцерна
 Заготовка на хибридна царевица
 Пакетиране
 Транспорт