Ечемик ПОТОК

Създаден в ИРГР- К.Малков – Садово

• Продуктивност – 650-720 кг/дка
• Средно ран сорт
• Височина на растението – 87-92 см
• Много добра устойчивост на полягане
• Много добра зимоустойчивост
• Добра устойчивост към брашнеста мана
• Дължина на класа – 9,0-9,5 см
• Съдържание на протеин – 11-12 %
• Съдържание на екстракт – над 80 %
• Хектолитрова маса – 63-66 кг
• Маса на 1000 зърна – 47-55 гр.

Сорт Поток е високодобивен с много добра устойчивост на студ и полягане