Продуктова листа – 2016 г.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИСТА НА СЕМЕНА ОТ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ
КАМПАНИЯ 2015-2016 г.

ПШЕНИЦА
Болярка – Б, С1;
Енола – С1, С2;
Кристи – С1
Драгана – С1, С2;
Екзотик – С1, С2;
Феномен – С1
Модерн – С1
Мойсон – С1, С2;

ЕЧЕМИК
Гига – С1
Поток – С1
Каскадьор 3 – С1

ТРИТИКАЛЕ
Колорит – С1
Респект – С1
Атила – С2

ПРОЛЕТНИ КУЛТУРИ

Люцерна „Приста 3“
Хибридна царевица – Кн 509; Кн 613; Кн 614;
Сладка царевица „Голдън Бантам“
Фуражен грах „Богатир“
Фий „Образец 666“
Овес „Хедвиг“
Пролетен ечемик „Обзор“ С2
Пролетна рапица „Аксана“
Лупина

Заявки и запитване:
Моб. тел: 0899 935 105; 0899 935 102; 0899 935 120;
Тел. 084 66 12 76; e-mail: select_seeds@abv.bg

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ БАЗИ НА „СОРТОВИ СЕМЕНА” ЕАД ГР. РАЗГРАД

Офис – Разград
Мариела Йорданова – Изп. директор
Адрес: гр. Разград, ул. “Кирил и Методий” № 8
Тел: 084 66 12 76; Факс: 084 521 973;
Мобилен: 0899 935 105;

Семепроизводна база гр. Кубрат
Семепроизводство, зърнопроизводство и складова база.
Автопарк-земеделска техника, машини и съоръжения.
Адрес: гр. Кубрат „Русенско шосе“ № 1
Тел: 0848 7 26 60; Мобилен: 0899 935 116;

Агроучастък гр. Кубрат
Станция за заготовка на всички видове семена и складова база.
Станция за обеззаразяване на семена.
Адрес: гр. Кубрат, Русенско шосе
Тел: 0848 73 474; Мобилен: 0899 935 115;

Агроучастък гр. Разград
Станция за заготовка на всички видове семена и складова база.Декускутиране на семена люцерна.
Адрес: гр. Разград, Гарова промишлена зона
Тел: 084 66 12 78; Мобилен: 0899 935 119;

ЗСКХЦ – Исперих
Завод за сушене и калибриране на хибридна царевица.
Станция за заготовка на всички видове семена и складова база.
Адрес: гр. Исперих, ул.”Лудогорие” 96
Тел: 08431 22 57; Факс: 08431 92 75;
Мобилен: 0899 935 120;