Пшеница КРИСТИ

Kristi

Създаден в ДЗИ – Генерал Тошево

• Средно ранен сорт – група „Б”
• Височина на стъблото – 90-105 см
• Клас – безосилест и плътен
• Устойчив на оронване
• Маса на 1000 зърна . 44-46 гр
• Хектолитрово тегло – 79-82 кг
• Много добра студоустойчивост
• Висока толерантност към засушяване
• Висока устойчивост на брашнеста мана
• Добра устойчивост на септория, жълта и кафява ръжда
• Продуктивен потенциал – 900 кг/дка

Сорт Кристи е с високи и стабилни добиви. Отлична толерантност към абиотичен стрес.