Пшеница ЦАРЕВЕЦ

Tzarevec

Създаден в ИРГР- К.Малков – Садово

• Средно ран
• Височина на растението – 100-105 см
• Добра устойчивост на полягане и оронване
• Толерантен към суша
• Толерантен към студ
• Толерантен на брашнеста мана и ръжда
• Тегло на 1000 зърна – 42 гр.
• Хектолитрова маса- 78-80 кг
• Съдържание на протеин – 12,0-13,0%
• Пригоден за самостоятелно изпичане на хляб
• Твърд ендосперм

Царевец е високопродуктивен сорт, с много голям клас и брой на класчетата и зърната в него.