Твърда пшеница ДЕНИЦА

Denica

Създаден в ИРГР- К.Малков – Садово

• Продуктивност – 490-680 кг/дка
• Средно ран сорт
• Височина на растението – 65-70 см
• Средна устойчивост към зимните условия
• Добра устойчивост към полягане
• Добра полска устойчивост към икономически важните болести
• Съдържание на протеин – над 15%
• Съдържание на мокър глутен – над 28 %

Сорт Деница притежава много добри химични, технологични и кулинарни качества.