Blog

“НЕ СИ ПРАВЕТЕ ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОДИ ОТ ТАЗИ, НЕОБИЧАЙНА ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВОТО ГОДИНА, НЕ ЗАЛАГАЙТЕ САМО НА ЕДНА СЕЛЕКЦИЯ И НА ЕДИН СОРТ!”

* е препоръката на г-жа Мариела Йорданова, управител на “Сортови семена Разград” и председател на Сдружението на зърнопроизводителите от Лудогорието.

* Няма универсален сорт, всеки си търси мястото, и разбира се, майстора! Затова не пренебрегвайте съветите на специалистите от семепроизводните фирми. Те ще ви дадат най-точната информация за сортовете и хибридите.

– Г-жо Йорданова, бихте ли анализирала преминалата кампания по прибиране на реколтата от есенните култури и как стартира настоящата – по залагане на бъдещата реколта?

– Тази година като че ли искаме да свърши по-бързо. Тя е една от много трудните, непрекъснато сме както се казва в “извънредно положение”, но пък бе и много интересна. За съжаление няма да е от най-резултатните. Точно казано – трудна година за зърно- и за семепроизводството.

Различното от други сезони и кампании в нашия регион – Лудогорието, е това, че беше много влажна и общо-взето хладна. Трудно прибрахме реколтата, трудно заготвяме и семената. Защото отпада прекалено голям процент от тях, доста са спаружените, имаше фузариум и редица още болести.

Характерното за годината беше масовото заболяване от жълта ръжда, непозната за нашите земи.

За разлика от българските, част от чуждите сортове и хибриди се справиха по-добре със заболяването. И това е така, защото сортовете и хибридите са селекционирани в региони с по-висока влажност, по-ниски температури и по-голямо количество на средногодишните валежи.

– Изхождайки от вашия опит и знания какво бихте препоръчала на колегите си?

– Нека не си правят генерални изводи от тази година, тя е необичайна, извънредна, както се казва една на 20-годишен период. Така че, уважаеми колеги, направете си анализ от резултатите през последните 5 години, “поставете на теглилката” представянето на българската и на чуждата селекция. Не залагайте само на един сорт и само на една селекция.

Горещо препоръчвам на всички да следват указанията на производителите на семена. Те познават собствените сортове, правят сравнителни изпитвания. Повечето колеги извеждат опити с всички сортове от различните селекции, така че те ще ви дадат най-прагматични съвети. Не пренебрегвайте генетичния потенциал, на който и да е сорт.

Истината е, че НЯМА УНИВЕРСАЛЕН СОРТ. Всеки си търси мястото и разбира се, МАЙСТОРА!

– Как протича кампанията по заготовката на посевния материал във вашето дружество?

– Направихме максимална мобилизация най-напред да приберем семената. Това е трудна операция, защото се влиза да се работи на малки площи, техниката трябва да е максимално изчистена след всеки сорт. Следим стриктно влагата, защото и половин % оказва влияние на кълняемостта. Успяхме да се справим, заготвихме всички сортове и хибриди, получихме и необходимите сертификати.

Разполагаме с широк спектър на сортове от различни генерации. Работим и с българска селекция, и с чужда селекция. Семената се продават добре, тази година имаме голям процент заготовка на посевен материал от клиентите, нещо по-различно от предходната. Това показва, че производителите ползват собствени семена. Но им препоръчваме да си апробират предварително полетата, да анализират посевните качества. Да отделят специално внимание на обеззаразяването. През последните години с наситняването на сламата и със забраната за изгаряне на растителните остатъци става така, че заравяме в почвата много патогени. Това означава, че трябва да обърнем специално внимание на първоначалната защита на семената.

КУЛТУРАТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ У НАС ВЕЧЕ Е НА МНОГО ПО-ВИСОКО НИВО, но все още се правят неоправдани компромиси от подценяване, от незнание или от… самонадеяност. Най-често колегите грешат в определянето на сеитбените норми. Те не са нещо универсално, има си формули и правила за изчисляване, но трябва преди това да се вземат под внимание морфологичните особености и генетичния потенциал, изискванията за отглеждането на всеки един отделен сорт. Защото всички сортове са различни, някои братят повече, други имат различна вегетация, трети са взискателни към почвообработките, четвърти са склонни към заболявания… И в този смисъл:

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА УНИВЕРСАЛНА АГРОТЕХНИКА. Трябва да се вземат предвид качествата и особеностите на самото поле, било наклона, надморската височина и разбира се, предшественика. Трябва да се спазват агротехническите изисквания за всеки един сорт.

Нека ползват безплатните консултации на добрите производители и семепроизводители.

– Вие зърнопроизводителите непрекъснато се “сблъсквате” с проблеми, кои са най-значимите в сектора?

– За зърнопроизводителите 2014 г беше и все още е истинско изпитание. Изпитание вероятно ще бъде и целия следващ програмен период, защото дори и да са очертани основните критерии и рамки на ОСП 2014-2020 г, все още детайлите не са уточнени.

Липсата на достатъчно информация и неяснотите пораждат несигурност в сектора. Това предизвиква предпазливост в планирането и в инвестициите. Ако през 2007-2008 година ние имахме куража и виждането за следващите години, то сега действаме съвсем консервативно и предпазливо. Защото ОСП не е насочена към добре работещия, организиран и преструктуриран зърнен бранш в страната. Политиката на Европа и на страната ни се обръща към малкия производител.

НИЕ ПРИВЕТСТВАМЕ ТОВА, НО ВЪЗРАЗЯВАМЕ СРЕЩУ ЛИПСАТА НА ПРАВИЛА В НАПРАВЛЕНИЕТО. Особеностите около директните плащания за следващия програмен период вече почти се изясняват и ние от Националната асоциация на зърнопроизводителите предприехме голяма разяснителна кампания, на която ще представим нашата гледна точка, ретроспекцията на вижданията и позициите, които сме отстоявали през годините. Ще посочим анализите и мотивите за това, ще представим разработки на експерти и ще разясним процеса на договаряне и нивото на постигнатото от нашата страна в ЕС с помощта на експерти от ДФ “Земеделие” и МЗХ.

Не искам да попарвам надеждите и очакванията всички членове на НАЗ, но високи нива на подпомагане на единица площ не ни очакват. Ще имаме да изпълняваме сложни критерии и изисквания: за “зелени плащания”, за базови плащания, за екологично насочени площи, а за част от тях няма яснота. Плащанията ще бъдат разпределени по съвсем друг принцип, за разлика от предходния програмен период ще има забавени бюджети, които няма да касаят зърнопроизводството.

Ние адмирираме насоките, че се обръща внимание и на други браншове, като зеленчукопроизводство, овощарство, животновъдство. Но добре е страната ни да помисли и осигури пазар на стоките от тези подотрасли, защото не е достатъчно само да бъдат подпомогнати в самото производство, а да се лутат в намирането на реализация на стоката. Нали всички сме потребители и купувачи на плодове и зеленчуци, а и не малко зърнопроизводители произвеждат и други продукти.

Източник:Агровестник

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply