Blog

„Ден на пшеницата“


На 02.06.2017 г. от 9:30 ч., в Семепроизводна база – гр. Кубрат, ще се проведе традиционният „Ден на пшеницата“.
На опитното поле ще представим нови и утвърдени сортове пшеница, ечемик и тритикале.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply