Posts by: admin

Мариела Йорданова с награда от БАТА АГРО

Мариела Йорданова с награда от БАТА АГРО

14.01.2014 г., гр. София. Българската асоциация на производителите на агротехника отбеляза началото на Новата 2014 година с празничен коктейл. На тържеството присъстваха партньори и колеги на асоциацията, представители на земеделското министерство, ДФ „Земеделие”, на научни институти и др. В рамките…

Ден на пшеницата 2013 г.

Ден на пшеницата 2013 г.

На 07.06.2013 г., 9:30 ч. в стопанството на „Сортови семена” ЕАД – Разград, Семепроизводна база – Кубрат, се проведе традиционния „Ден на пшеницата”. Бяха поканени земеделски производители, кооперации, клиенти и партньори от страната. Гостите успяха да видят в опитното поле…