от семето до семето

Семепроизводството, без колебание, може да се определи като висш пилотаж в земеделието. Създаването на сорт или хибрид започва от продължителната висококвалифицирана работа на селекционерите.

Всичко тръгва от генетиката

С различни методи на естествено и изкуствено съчетаване на гени и биологични характеристики в лабораториите и след това на опитните парцелки на полето, се създават сортове и хибриди. Следва тяхното изпитване, наблюдаване и дълъг процес на регистриране. Следващ процес, равностоен по отговорност, прецизност и трудност е сортоподдържането. До тук активната работа е на генетиците и селекционерите.

Сортоподдържането и следващият процес семепроизводството са отговорност на семепроизводителите. Семепроизводството обикновено е едногодишен цикъл на производство на семена за следваща репродукция или влагане в масово полско или градинско производство.

Репродукцията на семена и хибриди на различни генерации е процес, който изисква квалификация, опит, много инвестиции и материални активи. Доброто семепроизводство зависи на първо място от чистотата, качеството и заготовката на изходния материал. Независимо дали ще са предварителни размножения (ПР), предбазови (ПБ) или базови (Б) при сортовете и изходни родителски линии при хибридите, важно е нивото на честота и стопански качества да са надеждни.

Етапи на семепроизводството

  • Засяване на изходни линии при хибридите и високи генерации при сортовете;
  • Заявяване на посевите със съответната документация – сертификати за произход и качество, сеитбени норми и описание на полето. Досието на посева включва: ортофотокарта на посева, документ за произход на посевния материал, декларация за предшественик на посева, акт за сеитба;
  • Прилагане на прецизна агротехника - вземане на решения за обработки, торене, растителна защита в зависимост от препоръките на селекционера, особеностите и изискванията на сорта или хибрида и съобразяване с климатичните особености на стопанската година;
  • Неколкократно обследване и сортово почистване на посева;
  • Полски апробации на семепроизводствените площи – еднократно или многократно, в зависимост дали се апробира от сорт или хибрид;
  • Прибиране на семената – ръчно или механизирано;
  • Заготовка: почистване, сушене, калибриране, третиране, пакетиране;
  • Пробовземане за сертифициране – анализ на семената в лаборатории на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС);
  • Реализация на готовата продукция.

Всеки етап от процеса на семепроизводство изисква специфични и различни нива на знания и техническа обезпеченост.

С използването на сайта вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата <a href=" /page/politika-za-poveritelnost#cookies "> Политика за бисквитките </a> en <a href=" /page/politika-za-poveritelnost "> Политика за поверителност </a>.