Употребата на сертифициран посевен и посадъчен материал, заедно със сеитбооборота, са част от Добрите земеделски практики. Освен това, сертифицираните семена имат няколко ключови предимства, които гарантират на земеделските стопани по-рентабилно производство.

  1. Намалена употреба на фунгициди и инсектициди
    Чрез използването на сертифициран посевен материал се предотвратява разпространението със семената на икономически важни болести, причинени от вируси, бактерии, гъби, ненасекомни вредители, нематоди и акари. По този начин се постига намалена употреба на препарати за растителна защита (фунгициди и инсeктициди). Ползите за почвите и водите са явно измерими, защото се предотвратява завишената употреба на пестициди.
  2. Ограничено развитие на плевели
    При посеви с несертифициран посевен и посадъчен материал се наблюдава разпространението на плевели с икономически важно значение, включително паразитни и карантинни плевели. Влагането в производство на сертифициран посевен материал от своя страна ограничава разпространението на плевели, а това води и до намалена употреба на хербициди.
  3. Максимален добивен потенциал на сорта или хибрида
    Използването на семена с гарантирано качество, потвърдено с лабораторен анализ и сертификат (за сорт, генерация, чистота, стопански качества), е гаранция за разкриване на потенциала на сорта или хибрида като качество и добив. При сертифицираните семена с ясен произход на генетичния материал и ясна генерация се постига по-рентабилно производство.

Стимули за употреба на сертифицирани семена

Използването в зърнопроизводството на сертифициран посевен материал е по- скъпо за земеделските стопани. В България се прилага схема за помощ при производството на сертифицирани семена. Въпреки това употребата на окачествени семена все още не е масово. Ето защо е необходимо финансово стимулиране на влагането в производството само на сертифицирани семена и практикуване на строго сеитбообращение.

Интродукцията на семена от по-високи към по-ниски генерации изисква задължително заплащане на авторско право - роялти. Разпространението на сорт или хибрид е недопустимо без съответното договаряне и заплащане на авторското право. Събирането на роялти в България за разпространението на българска и чужда селекция семена е силно възпрепятствано, заплаща се и събира частично. В този смисъл липсата на система за събиране на роялти е пречка за използване на високотехнологични семена от сортове и хибриди, устойчиви на икономически важни болести и вредители, на биотични и абиотични фактори, както и толерантни на съвременни раси патогени. Достъпът на стопаните до последните постижения на селекцията, сортоподдържането и семепроизводството ще се улесни с регламентиране на събирането на роялти.

С използването на сайта вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата <a href=" /page/politika-za-poveritelnost#cookies "> Политика за бисквитките </a> en <a href=" /page/politika-za-poveritelnost "> Политика за поверителност </a>.