Прояви

АГРА 2018

АГРА 2018

Очакваме Ви на фирмения щанд в палата 13, щанд S2 от 21-25 Февруари в гр. Пловдив на Международна селскостопанска изложба „Агра“ 2018 г.

„Ден на пшеницата“

„Ден на пшеницата“

На 02.06.2017 г. от 9:30 ч., в Семепроизводна база – гр. Кубрат, ще се проведе традиционният „Ден на пшеницата“. На опитното поле ще представим нови и утвърдени сортове пшеница, ечемик и тритикале.