ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО

Зърнени култури:

 Мека пшеница,
 Твърда пшеница,
 Ечемик,
 Тритикале,
 Овес,
 Царевица,

Маслодайни култури:
 Слънчоглед,
 Рапица.