Пшеница БОЛЯРКА

Сортът Болярка – царицата на пшениците

СОРТОВИ СЕМЕНА ЕАД - РАЗГРАД притежава изключителните права над този нов сорт

СОРТОВИ СЕМЕНА ЕАД – РАЗГРАД притежава изключителните права над този нов сорт

Създаден в ДЗИ – Генерал Тошево

• Ранозрял – група „Б”
• Височина на стъблото – 90-95 см
• Клас – безосилест с типичен червен цвят на зърното
• Висока устойчивост на оронване
• Маса на 1000 зърна – 46-48 гр
• Хектолитрово тегло – 80-83 кг
• Изключителна устойчивост на студ и зима
• Висока толерантност на засушаване
• Отлична устойчивост на полягане
• Висока устойчивост на брашнеста мана и кафява ръжда
• Продуктивен потенциал – 850-950 кг/дка
• Препоръчителна сеитбена норма 25-27 кг/дка

Сорт Болярка е ранозрял и продуктивен с отлична адаптация към различни условия за отглеждане. Подходящ за отглеждане след всички предшественици и на различни почвени типове.

Големи надежди възлагат зърнопроизводителите на най-новия български сорт пшеница – Болярка. Създаден е от Николай Ценов, селекционер и заместник-директор на Добружанския земеделски институт – гр. Ген. Тошево, по научните въпроси.

Белокласа, безосилеста пшеница с едър клас и тъмно червено зърно. Притежава средно високо стъбло, 85-90 см. Ранен сорт ­ изкласява и узрява 2-4 дни преди Садово 1 и 5-6 преди Янтър, с отлична устойчивост на полягане. Има много висока студо- и зимоустойчивост. Към брашнестата мана е средно устойчив. Устойчивостта му към кафява ръжда е като на Янтър. Съчетанието на устойчивост към кафява ръжда и септория предпазва листната система от болести по време на активната вегетация и наливането на зърното. То е добре охранено, с висока стъкловидност, много едро – над 48-50 г, с отлични физически качества. По тях почти не се различава от тези на Янтър, но е по-едро. Сортът е признат като средна с повишена сила пшеница ­ група А2, от която може да се приготвя самостоятелно брашно или да служи за подобрител. Хлебопекарните му качества са отлични. Високата му продуктивност се дължи на отлично съчетание между броя на зърна в класа и тяхната едрина. Посевна норма – 600 кълняеми семена на квадратен метър. Подходящ е за отглеждане и при по-бедни почви, но при интензивно торене. Може да се засява след всички предшественици. Понася интензивно торене с азот, над 12 кг/дка, като реагира много положително чрез повишаване на добива.

Днес правата над сорта се притежават от „Сортови семена” – Разград.