Диамант

res_Diamant
Диамант – Това е сорт, който препоръчваме за „основен” в цялата страна. Той е нов сорт, но навлиза много бързо в производството. С едно изречение: пластичен, със стабилен добив, студоустойчив и с много добро качество на зърното (група Б, преминаващ в отделни години към група А т.е. с над 28 % добив мокър глутен – ДМГ).
res_Diamant2