Пивоварен ечемик КАСКАДЬОР

Създаден в ДЗИ – Генерал Тошево

• Зимно-пролетен тип за есенна и рана пролетна сеитба – декемри-февруари
• Височина на стъблото – 80-105 см
• Много добра устойчивост на полягане
• Двуреден клас – плътен
• Устойчив на пречупване и оронване
• Маса на 1000 зърна – 45-50 гр
• Хектолитрова маса – 69 кг
• Средно ранен сорт, с ускорен темп на наливане на зърното
• Висока студоустойчивост
• Високо устойчив на брашнеста мана и мрежовидни листни петна, устойчив на кафява ръжда
• Продуктивен потенциал–850 кг/дка в Североизточна България

Пивоварен ечемик Каскадьор е високопродуктивен и високоадаптивен, не се влияе от стрес.