Пивоварен ечемик ОБЗОР

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
res_Obzor2

Сорт Обзор е създаден в Института по земеделие – Карнобат и е признат за оригинален през 1984 г. От 1989 г. е утвърден за стандарт в Държавното сортопризнание.

• Зимно – пролетна форма – ранен биотип
• Височина на стъблото – средно 89 см
• Добра устойчивост на полягане
• Двуреден клас – 7-8 см
• Устойчив на оронване и пречупване
• Едро зърно – 45-47 гр.
• Белтъчно съдържание около 11-12 %
• Добра зимоустойчивост
• Добра устойчивост към болести по ечемика
• Високопродуктивен сорт – до 1083 кг/дка

Сорт Обзор е подходящ за отглеждане в районите с надморска височина до 550 метра. Засява се наесен или в периода от 20 декември до ранна пролет.

Ботаническа принадлежност – H. sativum Jess. subsp. distichum L.

Биологичен тип – зимно-пролетен.

Стъбло – височина средно 89 cm, с добра устойчивост на полягане.

Клас – двуреден, var. erectum, дълъг 7-8 cm устойчив на оронване и пречупване.

Зърно – едро (45-47 g), изравнено, подходящо за пивоварни цели, плевесто, белтъчно съдържание около 11-12 % и съдържание на екстракт 77.0 – 79.0 %.

Ранозрелост – отнася се към ранния биотип.

Сорт Обзор притежава добра зимоустойчивост. Критична температура при възела на братене минус 11 – 120 С. В полски условия проявява добра устойчивост към болестите по ечемика. Продуктивност – високопродуктивен сорт. В опитни условия е достигал до 1083 kg/dka. Подходящ е за отглеждане в районите с надморска височина до 550 m. Засява се наесен или в периода от 20 декември до ранна пролет.
res_Obzor

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

Ст. н.с. І ст. д-р Б. Граматиков

Ст.н.с. д-р В. Котева

Ст.н.с. д-р П. Пенчев

Ст.н.с. д-р Б. Зарков

Ст.н.с. І ст. д-р Ст. Навущанов

СТ.н.с. д-р Ст. Станков

Ст.н.с. д-р Хр. Кръстева

Н.с. д-р Д. Атанасова

Обработката на почвата започва след освобождаване на площта от растителни остатъци на предшестващата култура. Съобразява се със срока на прибиране на предшественика, заплевеляването, физичните свойства на почвата, дълбочината на хумусния й хоризонт и наличието на влага.

Торене. Естественото плодородие на българските почви не позволява културата да се отглежда без торене. Най-висок е ефектът от торенето, извършено след препоръка от специалист в зависимост от статуса на почвата и състоянието на посева.

Сроковете за сеитба. Във високите полета на страната (над 500 m надморска височина) сорт Обзор се засява през периода 20-30 септември, а за равнинните полета – през периода 1-20 октомври. Може да се засява през периода от 20 декември до края на февруари.

Посевна норма. Сорт Обор се засява с 400-420 кълняеми семена/m2. При изчисляване нормата на сеитба, изразена като kg/dka, трябва да се има предвид препоръчвания брой семена/ m2 и тяхната кълняемост.

Растително-защитни мероприятия. При провеждане на растително-защитни мероприятия трябва да се търси компетентна консултация на специалист, който ще отчете степента на нападението или заплевеляването и ще препоръча подходящ препарат при конкретни производствени и климатични условия.

Последна промяна ( 15 дек 2007 )