Пшеница БОРЯНА

Borqna

Създаден в ИРГР- К.Малков – Садово

• Средно ран до ран сорт
• Височина на растението – 100-105 см
• Устойчив към полягане и оронване
• Много добра сухоустойчивост
• Отлична студоустойчивост
• Толерантен на кафява ръжда и брашнеста мана
• Тегло на 1000 зърна – 46-48 гр.
• Хектолитрова маса – 76-78 кг.
• Съдържание на мокър глутен – 25,0 %
• Съдържание на протеин – 12,0 %
• Пригоден за самостоятелно изпичанее на хляб
• Твърд еносперм

Сорт Боряна е изключително пластичен и адаптивен с висок добив. Икономично-ефективен сорт, пригоден за отглеждане при намалени нива на торене.

Това е сорт, който спокойно може да се използва за „основен”. Има много добра продуктивна братимост и прави много плътен посев. Също е много пластичен, студоустойчив и със стабилни добиви (това са трите най-важни показателя за да бъде един сорт „основен” и да не Ви издъни).

Едно от важните предимства на сорта е неговата толерантност към азотен дефицит или по друг начин казано той е „икономичен” сорт. На по-обикновен език означава, че при слаби почви и по-ниски азотни торови норми Боряна дава повече от другите сортове. Трябва да отбележим веднага обаче, че при добро торене и хубави почви също се отблагодарява добре. Сортът е в група Б с ДМГ над 26 %.

res_Boryana2