Пшеница ГЕЯ 1

Geq-1

Създаден в ИРГР- К.Малков – Садово

• Средно ран
• Височина на растението – 70-75 см
• Добра устойчивост на полягане и оронване
• Добра сухоустойчивост
• Средна студоустойчивост
• Устойчив на брашнеста мана
• Добра устойчивост на ръжди
• Тегло на 1000 зърна – 48-52 гр
• Хектолитрова маса – 72-74 кг
• Съдържание на протеин – 14,0 %
• Средна по сила пшеница
• Твърд ендосперм

Гея 1 има грамаден потенциал за добив. При благоприятни агроклиматични условия добивът му може да надхвърли 850 кг/дка