Пшеница ЕНОЛА

Enola
Създаден в ДЗИ – Генерал Тошево

• Ранен сорт – дълъг период на наливане на зърното – група „Б”
• Височина на стъблото – 80-90 см
• Клас – осилест и устойчив на оронване
• Маса на 1000 зърна – 41-44 гр.
• Хектолитрово тегло – 81-83 кг
• Много добра студоустойчивост
• Много добра зимоустойчивост
• Висока толерантност към засушаване
• Висока устойчивост на фузариум
• Добра устойчивост на брашнеста мана, кафява, жълта и черна ръжда, септория
• Продуктивен потенциал – 850 кг/дка

Сорт Енола е високи и стабилни добиви, подходящ за интензивно отглеждане, без специални изисквания.