Пшеница ПОБЕДА

Pobeda

Създаден в ИРГР- К.Малков – Садово

• Средно ран
• Височина на растението 100-110 см
• Добра устойчивост на полягане
• Отлична зимоустойчивост
• Толерантен към кафява, черна ръжда и брашнеста мана
• Силна пшеница
• Тегло на 1000 зърна – 44 гр.
• Съдържание на мокър глутен – 34-38 %
• Седиментационно число – 65-70 см3
• Съдържание на протеин – 15-17%
• Твърд ендосперм

Сорт Победа е национален стандарт за силните пшеници – група „А” и е един от най-студоустойчивите български пшенични сортове.