Тритикале КОЛОРИТ

Kolorit

Създаден в ДЗИ – Генерал Тошево

• Ранен сорт
• Височина на стъблото – 103-126 см
• Клас-осилест с висока плътност
• Високоустойчив на оронване
• Маса на 1000 зърна – 40-42 гр
• Хектолитрово тегло – 68-70 кг
• Висока устойчивост на студ
• Високотолерантен на суша
• Изключително устойчив на брашнеста мана
• Високоустойчив на кафява, жълта и черна ръжда
• Много добра устойчивост на полягане
• Отглежда се успешно на слаби и кисели почви
• Продуктивен потенциал – 1000 кг/дка

Сорт Колорит се отглежда успешно на слаби и кисели почви. Пподходящ за производство на диетичен хляб