Posts Tagged "Ден на пшеницата"

„Ден на пшеницата“

„Ден на пшеницата“

На 02.06.2017 г. от 9:30 ч., в Семепроизводна база – гр. Кубрат, ще се проведе традиционният „Ден на пшеницата“. На опитното поле ще представим нови и утвърдени сортове пшеница, ечемик и тритикале.

Ден на пшеницата 2013 г.

Ден на пшеницата 2013 г.

На 07.06.2013 г., 9:30 ч. в стопанството на „Сортови семена” ЕАД – Разград, Семепроизводна база – Кубрат, се проведе традиционния „Ден на пшеницата”. Бяха поканени земеделски производители, кооперации, клиенти и партньори от страната. Гостите успяха да видят в опитното поле…